Chính sách ưu đãi

Chính sách ưu đãi này được ban hành và áp dụng cho các khóa học khai giảng từ tháng 5/2022.

Chính sách ưu đãi này chỉ áp dụng với những khóa học/dịch vụ có giá trị trên 1 triệu đồng.

Giá trị tích lũy được tính trên tổng giá trị hóa đơn thanh toán.

Thời hạn tích lũy điểm là 1 năm kể từ ngày sử dụng dịch vụ.

Học viên có thể tặng ưu đãi tích điểm của mình cho người thân và cả hai đều được hưởng điểm tích lũy.

Chi tiết ưu đãi vui lòng liên hệ CSKH AzFin.


XEM ƯU ĐÃI DÀNH CHO TÔI