Mua ngay

Số bài học

5

Học trên mọi thiết bị

Giảng viên

Đặng Trần Phục
Founder AzFin Việt Nam
  • Founder AzFin Việt Nam và DTP Invest
  • Thạc sĩ Quản trị tài chính
  • Chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.
  • Kinh nghiệm 15+ năm đầu tư và đào tạo Chứng khoán cho hơn >10.000 học viên. Đào tạo từ sinh viên đến các giám đốc công ty Chứng khoán. 

Đăng ký khóa học

Miễn phí

Miễn phí Đăng ký